Pełna nazwa firmy / instytucji

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Miasto

Ulica

Numer domu / mieszkania

Kod pocztowy

Telefon komórkowy *

E-mail *

NIP

Uczestnicy

Ilość uczestników

Rodzaj wycieczki

Wykorzystanie TourGuide 2020-D

Data (DD-MM-RRRR)

Godzina rozpoczęcia wycieczki

Dodatkowe uwagi

Zaliczka przed wycieczką

 

* Wymagane pola