PolishGermanEnglish

WroclawCityTour.pl

Ochrona Danych (RODO)

Polityka ochrony danych osobowych (WroclawCityTour.pl)

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?
Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”, a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem twoich danych?
Administratorem danych osobowych jest WroclawCityTour.pl z siedzibą księgowości pod adresem Tąpadła 14 L, 58-111 Marcinowice NIP 911-103-20-48, REGON 021161764, Tel. 513 946 946, E-Mail biuro@wroclawcitytour.pl

W jakim celu będą przetwarzane twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:
– realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych/przewodnickich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
– rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
– ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Jakie dane będą przetwarzane?
Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numery telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy, dane adresowe firmy, nip.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?
Dane osobowe będą udostępniane firmie prowadzącej usługi ksiegowe – biuro rachunkowe iFirma z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław, nr. telefonu 71 769 43 53 (wewn. 1255).

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie.

Jak długo będą przetwarzane twoje dane?
Dane będą przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy).

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?
Prawa, które przysługują każdej osobie to:
– prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
– prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
– prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
– prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
– prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
– prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
– prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd mamy twoje dane?
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio w trakcie rezerwacji usługi drogą mailową poprzez naszą skrzynkę mailową biuro@wroclawcitytour.pl i kontakt@wroclawcitytour.pl. Dane mogły zostać pozyskane również za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.wroclawcitytour.pl.