PolishGermanEnglish

WroclawCityTour.pl 

Regulamin usług

pomiędzy WroclawCityTour.pl (WYKONAWCĄ USŁUG)
a klientem (ZAMAWIAJĄCYM USŁUGĘ)
 

 

Pkt. 1 Zamawianie usług
Zamówienie usług turystycznych odbywa się droga mailową na adres poczty elektronicznej biuro@wroclawcitytour.pl lub kontakt@wroclawcitytour.pl a także poprzez nasze formularze kontaktowe na stronie www.wroclawcitytour.pl.

Pkt. 2 Potwierdzanie zamówionych usług
Zamówione usługi turystyczne potwierdzamy drogą mailową z adresów mailowych biuro@wroclawcitytour.pl lub kontakt@wroclawcitytour.pl  Nie potwierdzamy usług drogą telefoniczną, pocztową i faksową. Usługa w pełni potwierdzona to usługa, która została potwierdzona obustronnie drogą mailową i zawiera słowa” „Potwierdzam/potwierdzamy…”

Pkt. 3 Rozliczanie zamówionych usług
Rozliczenie zamówionych usług turystycznych odbywa się na podstawie dokumentów finansowych (rachunek/faktura VAT) wystawionych przez WroclawCityTour.pl (WroclawCityTour.pl Tąpadła 14L, 58-111 Tąpadła NIP 911-103-20-48) za pośrednictwem biura rachunkowego iFirma SA (IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław). W dniu usługi wystawiamy rachunek/fakturę VAT za zamówione usługi turystyczne i wysyłamy drogą mailową na adres zamawiającego usługę. Dostępne formy płatności: gotówka i przelew bankowy 3, 7, 14, 31 dni na nr rachunku firmowego WroclawCityTour.pl: 61 1440 1156 0000 0000 1127 8949 (PKO BP)

Pkt. 4 Realizacja usług
Realizacja usługi turystycznej odbywa się na podstawie potwierdzonych i zaakceptowanych obustronnie ustaleń przesłanych droga elektroniczną w korespondencji mailowej biuro@wroclawcitytour.pl / kontakt@wroclawcitytour.pl .

Pkt. 5 Odstąpienie/rezygnacja z usług
Zamawiający usługę może zrezygnować z zamówionej usługi nie ponosząc żadnych kosztów z tym związanych w przypadku:
a. usługi przewodnickiej / rejsu statkiem / przejażdżki meleksem – do 24 godzin przed realizacją usługi (w szczycie sezonu w okresie maj-wrzesień – 48 godzin przed realizacją usługi)
b. wynajmu tramwaju historycznego lub autobusu retro – do 72 godzin przed realizacją usługi

W przypadku nie wywiązania się z powyższych terminów wykonawca usługi wystawi zamawiającemu usługę rachunek/fakturę VAT w pełnej ustalonej kwocie z potwierdzonej obustronnie korespondencji mailowej.

Deszcz, mróz, wiatr, mgła i inne warunki atmosferyczne nie stanowią powodu rezygnacji i odstąpienia od realizacji usługi. Wyjątek stanowi tzw. siła wyższa: burza z wyładowaniami i/lub gradobiciem, trzęsienia ziemi, powódź, wiatr powyżej 150 km/h.

Pkt. 6 Reklamacje usług
Zamawiający usługę ma prawo do reklamacji zamówionych i potwierdzonych usług na adres mailowy biuro@wroclawcitytour.pl w przypadku, kiedy:
a. usługa nie odbyła się z winy wykonawcy usług
b. usługa opóźniła się w winy wykonawcy usług

Reklamacja usług nie obejmuje:
a. stylu prowadzenia wycieczki przez przewodnika licencjonowanego
b. wyglądu przewodnika licencjonowanego, wyglądu pojazdu
c. warunków atmosferycznych podczas wycieczki (za wyjątkiem tzw. siły wyższej)
d. trasy wycieczki, jeśli nie została ona uprzednio ustalona w korespondencji mailowej
e. kolejności zwiedzanych obiektów, jeśli nie zostało to ustalone wcześniej w korespondencji mailowej

f. głośności w pojazdach zabytkowych (tramwaj zabytkowy / autobus zabytkowy)