PolishGermanEnglish

WroclawCityTour.pl 

Regulamin usług

pomiędzy WroclawCityTour.pl (WYKONAWCĄ USŁUG)
a klientem (ZAMAWIAJĄCYM USŁUGĘ)
 

 

Pkt. 1 Zamawianie usług
Zamówienie usług turystycznych odbywa się droga mailową na adres poczty elektronicznej biuro@wroclawcitytour.pl lub kontakt@wroclawcitytour.pl a także poprzez nasze formularze kontaktowe na stronie www.wroclawcitytour.pl.

Pkt. 2 Potwierdzanie zamówionych usług
Zamówione usługi turystyczne potwierdzamy drogą mailową z adresów mailowych biuro@wroclawcitytour.pl lub kontakt@wroclawcitytour.pl  Nie potwierdzamy usług drogą telefoniczną, pocztową i faksową. Usługa w pełni potwierdzona to usługa, która została potwierdzona obustronnie drogą mailową i zawiera słowa” „Potwierdzam/potwierdzamy…”

Pkt. 3 Rozliczanie zamówionych usług
Rozliczenie zamówionych usług turystycznych odbywa się na podstawie dokumentów finansowych (rachunek/faktura VAT) wystawionych przez WroclawCityTour.pl (WroclawCityTour.pl Tąpadła 14L, 58-111 Tąpadła NIP 911-103-20-48) za pośrednictwem biura rachunkowego iFirma SA (IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241G, 53-234 Wrocław). W dniu usługi wystawiamy rachunek/fakturę VAT za zamówione usługi turystyczne i wysyłamy drogą mailową na adres zamawiającego usługę. Dostępne formy płatności: gotówka i przelew bankowy 3, 7, 14, 31 dni na nr rachunku firmowego WroclawCityTour.pl: 61 1440 1156 0000 0000 1127 8949 (PKO BP)

Pkt. 4 Realizacja usług
Realizacja usługi turystycznej odbywa się na podstawie potwierdzonych i zaakceptowanych obustronnie ustaleń przesłanych droga elektroniczną w korespondencji mailowej biuro@wroclawcitytour.pl / kontakt@wroclawcitytour.pl .

Pkt. 5 Odstąpienie/rezygnacja z usług
Zamawiający usługę może zrezygnować z zamówionej usługi nie ponosząc żadnych kosztów z tym związanych w przypadku:
a. usługi przewodnickiej / rejsu statkiem / przejażdżki meleksem – do 24 godzin przed realizacją usługi (w szczycie sezonu w okresie maj-wrzesień – 48 godzin przed realizacją usługi)
b. wynajmu tramwaju historycznego lub autobusu retro – do 72 godzin przed realizacją usługi

W przypadku nie wywiązania się z powyższych terminów wykonawca usługi wystawi zamawiającemu usługę rachunek/fakturę VAT w pełnej ustalonej kwocie z potwierdzonej obustronnie korespondencji mailowej.

Deszcz, mróz, wiatr, mgła, wysoka temperatura i inne typowe dla danej pory roku warunki atmosferyczne nie stanowią powodu rezygnacji i odstąpienia od realizacji usługi. Wyjątek stanowi tzw. siła wyższa: silna i długotrwała burza z wyładowaniami i/lub gradobiciem, trzęsienia ziemi, powódź, wiatr powyżej 150 km/h.

Pkt. 6 Reklamacje usług
Zamawiający usługę ma prawo do reklamacji zamówionych i potwierdzonych usług na adres mailowy biuro@wroclawcitytour.pl w przypadku, kiedy:
a. usługa nie odbyła się z winy wykonawcy usług
b. usługa opóźniła się w winy wykonawcy usług

Reklamacja usług nie obejmuje:
a. PRZEWODNIK – stylu prowadzenia wycieczki przez przewodnika licencjonowanego – każdy z przewodników ma swój niepowtarzalny styl i własną koncepcję trasy: wyglądu przewodnika licencjonowanego: warunków atmosferycznych podczas wycieczki (za wyjątkiem tzw. siły wyższej): trasy wycieczki, jeśli nie została ona uprzednio ustalona i potwierdzona w korespondencji mailowej: kolejności zwiedzanych obiektów, jeśli nie zostało to ustalone i potwierdzone wcześniej w korespondencji mailowej

f. TRAMWAJ ZABYTKOWY / AUTOBUS ZABYTKOWY – głośności w pojazdach zabytkowych i działania tzw. siły wyższej (awaria pojazdu, wykolejenie pojazdu, brak prądu)

g. STATKI – działania tzw. siły wyższej (awaria statku, podwyższony stan wody na rzece)

h. MELEKSY – działania tzw. siły wyższej (awaria pojazdu)