Wycieczka nr 22

"Szlakiem legend po Wrocławiu", 2-godzinna wycieczka po Wrocławiu szlakiem najpiękniejszych wrocławskich legend. W programie zabytki Rynku i Ostrowa Tumskiego i najstarsze legendy Wrocławia: "O Dzwonie Grzesznika", "O Wrocławskiej Klusce" i "O Głowie w Murze". Na życzenie wejście na punkt widokowy "Mostek Pokutnic". Zapraszamy!

***Uczestnikom wycieczki proponujemy wykorzystanie kolorowych, rozkładanych mapek z zadaniami "Legendy Wrocławskie" w cenie 8 zł/os. Każda mapka jest ładnie ilustrowana i zawiera trasę, jaka mali uczestnicy pokonują z naszym przewodnikiem. Nagrodą za znalezienie zaznaczonych na mapce zabytków jest pamiątkowa pieczęć, którą uczestnicy otrzymują na ostatnim punkcie wycieczki. ***

 

Numer wycieczki 022
(j. polski lub j. obcy)
Czas trwania do 2 godz.
Godzina rozpoczęcia do uzgodnienia (9.00-18.00)
Dzień tygodnia codziennie
Rodzaj wycieczki wycieczka piesza z przewodnikiem
Miejsce spotkania Rynek, Ratusz, Piwnica Świdnicka, wejście
Możliwy odbiór grupy w obrębie Starego Miasta
Miejsce zakończenia Rynek ? Piwnica Świdnicka (pod niedźwiadkiem)

 

Program wycieczki:
 1. Spotkanie z przewodnikiem
 2. Rynek, Ratusz, Piwnica Świdnicka, Pręgierz
  Legendy wrocławskie: "O ratuszowym zegarze"
  Legendy wrocławskie: "O piwnicy Świdnickiej"
 3. Bazylika św. Elżbiety, wejście na wieżę na życzenie! Wejście do kościoła
  Legendy wrocławskie: Historia o upadku hełmów z wieży bazyliki
  Legendy wrocławskie: ?Historia kupca Rindfleischa?
 4. Dawne Więzienie Miejskie
 5. Uniwersytet Wrocławski
  Zabytkowa fontanna nagiego szermierza
  Legendy wrocławskie: Życie studentów w przedwojennym Wrocławiu!
 6. Rzeka Odra, Promenada Staromiejska, punkt widokowy na Ostrów Tumski
 7. Ostrów Tumski i jego najpiękniejsze zabytki romańskie i gotyckie
 8. Katedra św. Jana Chrzciciela, wejście
  Legendy wrocławskie: "O głowie w murze"
  Legendy wrocławskie: "O Bramie Kluskowej"
 9. Romański kościółek św. Idziego
  Wrocławskie legendy: "O św. Jadwidze" "O Janie Chrzcicielu"
 10. Dwupoziomowy kościół św. Krzyża i Bartłomieja
  Legendy Wrocławskie: "O tajemniczym korzeniu"
 11. Kościół św. Marii Magdaleny, wejście 5 min.
  Legendy wrocławskie: "O Dzwonie Grzesznika"
  Legendy wrocławskie: "O Mostku Pokutnic"
  Wejście na Mostek Pokutnic na życzenie
 12. Powrót na Rynek, zakończenie wycieczki


Cena wycieczki:
Nr Przewodnik
j. polski
Przewodnik
j. obcy
Klienci indywidualni
i szkoły (j.polski)
Mapka zadaniowa Bilet wstępu na życzenie
022 259 zł
(za grupę*)
329 zł
(za grupę*)
249 zł
(za grupę*)
z legendami 8 zł za os. BRAK


Trasa wycieczki:Zdjęcia z trasy wycieczki:

* Ściągnij program szczegółowy ze zdjęciami i aktualnymi cenami biletów wstępu w wersji PDF tutaj